Carlos_Obregon

Carlos Obregon (Lumières)  ⓒ W. Schroeter, 1985.